Disclaimer

De definities

Website: www.financialpeple.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Financial People is een handelsnaam van Loevin Beheer B.V. de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Financial People:

  • werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook die wordt geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website. Constateert u een bevinding die geen recht doet aan bovenstaande dan stellen wij uw reactie per e-mail op prijs info@financialpeople.nl