“Ik word gek van die regelgeving…”

De laatste drie tot vier jaar is er fasegewijs een grote verandering opgetreden in de motivatie van accountants in de audit of assurance hoek. De controlerend accountant dus.

Gedurende 1998 tot circa 2015 was de meest gehoorde klacht over het beroep dat de ‘work/life’ balans redelijk zoek was. Met name kwam dit geluid uit de hoek van accountants die bij een zogenaamd ‘Big 4’ kantoor werkzaam waren. Uitgaande van de circa 200 accountants die Trapezium jaarlijks interviewt, waarvan zo’n 150 werkzaam bij de Big 4 en daar circa 75% van, hebben we het over goed 100 man per jaar die dit noemde tijdens een interview.

Het is daarom ook zeer opmerkelijk dat deze ‘klacht’ de laatste paar jaar bijna nooit meer wordt geuit tijdens interviews. Sterker nog, als we er naar doorvragen wordt wel beaamd dat de uren weliswaar belachelijk zijn in aantal en dat het ‘busy season’ steeds langer duurt (augustus is ongeveer de enige maand om uit te puffen), maar men is er óf aan gewend óf ziet het als iets dat ver na klacht #1 komt die veel storender is. Zoals het kopje van dit artikel al verraadt is het de toegenomen regelgeving waardoor accountants ‘klaar’ zijn met het vak en in groten getale dreigen uit te stromen naar zoals zij dat noemen ‘het bedrijfsleven’ of ‘de andere kant van de tafel’. Laat het zojuist genoemde werkwoord ‘dreigen’ eigenlijk maar weg, want dit fenomeen is al even bezig. De komende jaren zal het tekort voor de accountantskantoren aan gekwalificeerde medewerkers dus nog meer toenemen en het probleem groter worden dan het nu al is. De ontwikkeling van de automatisering gaat snel, maar ook weer niet snel genoeg om dit gat noemenswaardig te dichten.

Kortom, er is werk aan de winkel. Meer mensen opleiden is één ding, maar gaat A. Niet snel genoeg en B. ook in andere sectoren zijn tekorten. Studenten hebben veel keus. Belangrijkste is, denken wij, om op korte termijn resultaat te boeken, het aftoppen van de regulering. Net als de belastingwetgeving simpeler kan en waar aan gewerkt wordt, moet het in dit geval ook kunnen met de wildgroei van de regels waar de controlerend accountant mee te maken heeft. Dossiervorming is belangrijk, maar mag het een beetje minder? Dus NBA, AFM en andere belanghebbenden, praat niet alleen met elkaar, maar doe iets……

Succes!

Alexander Loeffen
Trapezium / Financial People